Mặc dù hiện nay thị trường bất động sản đang dần ổn định, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng; huy động vốn; tiêu thụ sản phẩm; thiếu kết nối hạ tầng và một phần do ảnh hưởng của dư chấn từ suy thoái của thị trường bất động sản giai đoạn 2011 – 2015 nên tiến độ xây dựng một số dự án đầu tư đô thị trên địa bàn tỉnh còn diễn ra chậm so với tiến độ được chấp thuận đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0372.966.668